Bestyrelse & Funktions oversigt

 Lolland-Falster Brandvæsens Orkester

 

               

Ledelses kontakter:

              

 

Jørgen Nielsen

Post jn@lollandbrandorkester.dk

 

Dorte Frederiksen

Post df@lollandbrandorkester.dk

 

 

Jørgen Andersen

Post ja@lollandbrandorkester.dk

 

Freddy Brøndum

Post fb@lollandbrandorkester.dk

 

LBO

Kontakter

 

Michael Melchior

Post mm@lollandbrandorkester.dk

Jørgen Borreskov

 

Post jb@lollandbrandorkester.dk

 

Kurt Rasmussen

Post kurtrosendal@live.dk